missie

Art Cinema OFFoff vzw is een vertoningsplek, -netwerk en reflectieplatform voor audiovisuele kunst en filmkunst van vroeger en nu. Deze film onderscheidt zich van de mainstream- en de arthousefilm door haar unieke positie op het snijvlak van beeldende kunst en cinema. Doorheen haar programmatie wil OFFoff in één beweging tonen en onderzoeken wat het audiovisuele medium vandaag kan betekenen, zowel in zijn materiële verschijningsvorm als in zijn reflectieve kracht. De gescreende kunstwerken worden op hun originele drager vertoond en maken deel uit van een onderzoeksgestuurd programma.

De 3 doelstellingen van OFFoff zijn:

1. OFFoff is een vertoningsplek voor experimentele film in Vlaanderen. Dit gebeurt door twee thematische seizoensprogramma’s en OFFoff-ON:-programma’s, extra muros evenementen, nomadische programma’s en initiatieven voor jonge kunstenaars en cineasten.

2. OFFoff initieert en faciliteert vertoningsnetwerken en spreidingsinitiatieven in binnen- en buitenland. OFFoff verzekert haar bovenlokale en internationale visibiliteit door samenwerkingsverbanden met ‘hosting’ partners binnen en buiten de filmsector. Als distributiecentrum en doorgeefluik voor experimentele film introduceert OFFoff buitenlandse werken in Vlaanderen en verbindt het tegelijk Vlaamse experimentele filmmakers met buitenlandse circuits.

3. OFFoff is een kenniscentrum en reflectieplatform voor experimentele film. Dit gebeurt door de vertoningen voor te bereiden in expert meetings en deze vervolgens te kaderen met lezingen, discussies, publicaties en educatieve programma’s die reflectie en onderzoek over experimentele film stimuleren. Zo biedt zij plaats aan (inter)nationale curatoren en onderzoekers om een filmische weergave te geven van hun onderzoek en dit te begeleiden met een lezing. Dit ligt in lijn met de ontwikkelingen binnen het hedendaagse academische veld waar onderzoek niet louter meer een geschreven studie is, maar ook de creatie van een nieuw werk, een expositie, of een filmprogramma is. 

BESTUUR, PERSONEEL EN VRIJWILLIGERSTEAM

De artistieke coördinatie is in handen van Godart Bakkers; Matthias Peynshaert staat in voor de zakelijke coördinatie en communicatie.

De Raad van Bestuur van Art Cinema OFFoff vzw telt als leden Bieke Vanlerberghe, Dany Deprez, Isolde Vanhee (vz.), Jan Peeters, Joris Verdoodt, Karen Dick, Isabel Devriendt, Marjoleine Maes en Rom Bohez. In de Algemene Vergadering zetelen naast de bestuursleden ook nog Ellen Meiresonne, Hans Martens en Luc Bonte.

De Artistieke Raad bestaat uit: Godart Bakkers, Julian Ross, Isolde Vanhee, Charlotte Van Buylaere, Emma van der Put, Sven Dehens, Gawan Fagard. De samenwerking tussen deze mensen en bij uitbreiding met andere culturele spelers moet bijdragen tot een artistieke verruiming en verdieping, en publieksverbreding. Op die manier wordt vanuit veschillende invalshoeken rond bepaalde thema's gewerkt, waarbij een evenwichtig en uitdagend programma samengesteld wordt waarbij ook onbekende paden worden betreden, geheel volgens OFFoff-traditie.

Tal van vrijwillige medewerkers en stagiaires zorgen ervoor dat OFFoff kan blijven bestaan: ze onderhouden de ruimtes en de apparatuur, laten de projectoren draaien, houden de gedrukte en online communicatie op gang, maken nieuwe plannen, bemannen de foyer ... OFFoff vatte 2015 aan met een ploeg medewerkers die ons in alle facetten van de werking ondersteunen.

Daarbij kan OFFoff rekenen op: Annelein Pompe, Benjamin Verhoeven, Bart Bral, Bob Mees, Charmaine Noten, Diederick Nuyttens, Elke Dick, Joris Luyckx, Julie Somers, Justine Meeus, Mathias Berner, Nina Vandaele, Sara De Pelsemaeker, Mahdieh Fahimi, Frederik Poisquet en Baltasar Thomas.


Wil je graag ook deel uitmaken van de ploeg van OFFoff? Laat het ons weten bij een van de voorstellingen of stuur ons een berichtje (info@offoff.be).


PARTNERS

Art Cinema OFFoff vzw wordt structureel gesteund door de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Gent. Provincie Oost-Vlaanderen geeft projectsubsidies. OFFoff werkt samen met Film Fest Gent, Bozar, Club Solo (Breda) Kunstacademie aan Zee, Vooruit en de (studenten van) de Vlaamse Kunstscholen en Universiteit Gent.

Wilt u ook de werking van OFFoff steunen via sponsoring of mecenaat, of heeft u ideeën voor samenwerking? Contacteer dan Matthias Peynshaert (matthias.peynshaert@outlook.com).

(steunende) partners

met de medewerking van

sponsors